Giải toán 10 bài 3 trang 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Cánh diều

Câu chất vấn mục I trang 73, 74Trong mặt mày phẳng lì toạ chừng Oxy, cho tới lối thẳng Cho đường thẳng liền mạch với phương trình tham lam số Xem cụ thể Bài 1 trang 79Lập phương trình tổng quát mắng của đường thẳng liền mạch trải qua điểm A(-1; 2) và Xem cụ thể Bài 3 trang 80Cho đường thẳng liền mạch d với phương trình thông số là Xem cụ thể Bài 5 trang 80Cho tam giác ABC, biết A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát mắng của: a) Ba đường thẳng liền mạch AB, BC, AC; b) Đường trung trực cạnh AB; c) Đường cao AH và lối trung tuyến AM của tam giác ABC. Xem cụ thể

Bài 6 trang 80

Để nhập cuộc một chống luyện thể dục thể thao, các bạn cần trả một khoản phí nhập cuộc lúc đầu và phí dùng chống luyện.

Xem cụ thể

BÀI VIẾT NỔI BẬT


CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2 | CaC2 ra C2H2

CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2 | CaC2 ra C2H2 - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.

HTL IT

Bằng số La mã từ 1 đến 30, số la mã dành cho học sinh tiểu học, số la mã danh cho học sinh lớp 3, ý nghĩa số la mã, số la mã là gì, số la mã danh cho trẻ em