Bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 4 | SGK Toán lớp 4

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 4 | SGK Toán lớp 4

Video chỉ dẫn giải

Tính

a) \(\dfrac{15}{16}-\dfrac{7}{16}\);                                            b)  \(\dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{4}\); 

c) \(\dfrac{9}{5}-\dfrac{3}{5}\) ;                                                d) \(\dfrac{17}{49}-\dfrac{12}{49}\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhì phân số nằm trong khuôn số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang lại tử số của phân số loại nhì và không thay đổi khuôn số. Nếu phân số nhận được rất có thể rút gọn gàng được thì tớ rút gọn gàng trở nên phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{15}{16}-\dfrac{7}{16} = \dfrac{15 - 7}{16}= \dfrac{8}{16} = \dfrac{1}{2}\)

b) \(\dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{4}= \dfrac{7-3}{4}=\dfrac{4}{4}=1\)

c) \(\dfrac{9}{5}-\dfrac{3}{5}= \dfrac{9-3}{5}= \dfrac{6}{5}\)

d) \(\dfrac{17}{49}-\dfrac{12}{49}= \dfrac{17 -12}{49}= \dfrac{5}{49}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng rồi tính:

a) \(\dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9}\);                                                b) \(\dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25}\); 

c) \(\dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8}\);                                                d) \(\dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}\)

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số trở nên phân số tối giản (nếu được), tiếp sau đó triển khai quy tắc trừ nhì phân số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9}= \) \(\dfrac{2}{3}- \dfrac{1}{3}= \dfrac{2-1}{3}=\dfrac{1}{3}\)

b) \(\dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25}= \dfrac{7}{5}- \dfrac{3}{5}= \dfrac{7-3}{5}= \dfrac{4}{5}\)

Xem thêm: Nghị luận về cuộc đời, sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Trãi

c) \(\dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8}=\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}= \dfrac{3-1}{2}= \dfrac{2}{2}=1\)

d) \(\dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}= \dfrac{11}{4}- \dfrac{3}{4} = \dfrac{11-3}{4}\) \(= \dfrac{8}{4}=2\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tại Hội Khỏe Phù Đổng cả nước chuyến loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \( \dfrac{5}{19}\) tổng số huy chương của đoàn tiếp tục giành được, còn sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp vì chưng từng nào phần tổng số huy chương nhưng mà đoàn tiếp tục giành được?

Phương pháp giải:

Coi tổng số huy chương của đoàn tiếp tục giành được là \(1\) 

Muốn mò mẫm phân số chỉ số phần huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn tớ lấy \(1\) trừ đi phân số chỉ số phần huy chương vàng của đoàn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Huy chương vàng: \( \dfrac{5}{19}\) tổng số huy chương

Huy chương bạc và huy chương đồng: .... tổng số huy chương?

Bài giải

Coi tổng số huy chương của đoàn tiếp tục giành được là \(1\) 

Số huy chương bạc và huy chương đồng tiếp tục giành được bằng:

      \(1- \dfrac{5}{19}=\dfrac{19}{19}- \dfrac{5}{19}= \dfrac{14}{19}\) (tổng số huy chương)

                                     Đáp số: \( \dfrac{14}{19}\) tổng số huy chương.

Lý thuyết

Ví dụ : Từ \(\dfrac{5}{6}\) băng giấy tờ màu sắc, lấy \(\dfrac{3}{6}\) băng giấy tờ nhằm hạn chế chữ. Hỏi còn sót lại từng nào phần của băng giấy?

Xem thêm: Xăng, dầu hỏa, dầu ma-zút… khác nhau như thế nào?

Ta nên triển khai quy tắc tính :   \(\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{6}\).

Ta có:       \(\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{6}=\dfrac{5-3}{6}= \dfrac{2}{6}\).

Muốn trừ nhì phân số sở hữu nằm trong khuôn số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang lại tử số của phân số loại nhì và không thay đổi khuôn số.

BÀI VIẾT NỔI BẬT