Sách giáo khoa Hóa học 10 (Cánh Diều) - THI247.com

THI247.com ra mắt cho tới độc giả tệp tin PDF Sách giáo khoa Hóa học tập 10 (Cánh Diều) (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích hùn chúng ta tra cứu vớt thời gian nhanh lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và nội dung lịch trình SGK Hóa học tập 10 (Cánh Diều).

LỜI NÓI ĐẦU.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
Bài 1. Nhập môn chất hóa học.
Chủ đề 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.
Bài 2. Thành phần của nguyên vẹn tử.
Bài 3. Nguyên tố hoá học tập.
Bài 4. Mô hình nguyên vẹn tử và orbital nguyên vẹn tử.
Bài 5. Lớp, phân lớp và thông số kỹ thuật electron.
Chủ đề 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
Bài 6. Cấu tạo nên của bảng tuần trả những yếu tắc chất hóa học.
Bài 7. Xu phía thay đổi một trong những đặc thù của đơn hóa học, thay đổi bộ phận và đặc thù của thích hợp hóa học nhập một chu kì và nhập một group.
Bài 8. Định luật tuần trả và chân thành và ý nghĩa của bảng tuần trả những yếu tắc chất hóa học.
Chủ đề 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC.
Bài 9. Quy tắc octet.
Bài 10. Liên kết ion.
Bài 11. Liên kết nằm trong hoá trị.
Bài 12. Liên kết hydrogen và tương tác khẩn khoản der Waals.
Chủ đề 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ.
Bài 13. Phản ứng oxi hoá – khử.
Chủ đề 5. NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC.
Bài 14. Phản ứng hoá học tập và enthalpy.
Bài 15. Ý nghĩa và phương pháp tính trở thành thiên enthalpy phản xạ hoá học tập.
Chủ đề 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC.
Bài 16. Tốc chừng phản xạ hoá học tập.
Chủ đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN).
Bài 17. Nguyên tố và đơn hóa học halogen.
Bài 18. Hydrogen halide và hydrohalic acid.
PHỤ LỤC 1. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
PHỤ LỤC 2 NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT SỐ LOẠI LIÊN KẾT Tại ĐIỀU KIỆN CHUẨN.
PHỤ LỤC 3. ENTHALPY TẠO THÀNH CHUẨN CỦA MỘT SỐ CHẤT.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRÍCH DẪN NGUỒN TÀI LIỆU.
BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa Hóa học 10 (Cánh Diều) - THI247.com

Xem thêm: A closer look 1 Unit 11: Travelling in the future Tiếng Anh 7 mới trang 50

[ads]

BÀI VIẾT NỔI BẬT