Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là...

Câu hỏi:

18/06/2021 4,169

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Điểm công nghiệp.

Đáp án chủ yếu xác

D. Trung tâm công nghiệp.

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Đáp án: C

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận toan nào là tại đây không cần là Đặc điểm của điểm công nghiệp?

Câu 2:

Hình thức tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là tại đây với quy tế bào rộng lớn nhất?

Câu 3:

Ở những nước đang được cải tiến và phát triển châu Á, vô bại liệt với nước ta, thông dụng kiểu dáng khu vực công nghiệp triệu tập vì

Câu 4:

Nhận toan nào là sau đó là một trong mỗi Đặc điểm của vùng công nghiệp?

Câu 5:

Nhận toan nào là tại đây không cần là Đặc điểm chủ yếu của khu vực công nghiệp tập luyện trung?

Câu 6:

Có một vài ba ngành công nghiệp hầu hết tạo thành phía trình độ hóa, này là Đặc điểm nổi trội của kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là sau đây?

Câu 7:

Bao bao gồm khu vực công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp với côn trùng contact ngặt nghèo về tạo ra, kỹ năng, technology là Đặc điểm của

Xem thêm: Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O | Al(OH)3 ra AlCl3

Câu 8:

Có ranh giới địa lí xác lập là 1 trong trong mỗi Đặc điểm của kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là sau đây?

Câu 9:

Sự hội tụ của rất nhiều điểm công nghiệp, khu vực công nghiệp, trung tâm công nghiệp với côn trùng contact về tạo ra và với những đường nét tương đương vô quy trình hình thành công xuất sắc nghiệp là Đặc điểm của

Câu 10:

Một trong mỗi Đặc điểm chủ yếu của khu vực công nghiệp triệu tập là

Câu 11:

Cho sơ trang bị sau:

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là sau đây?

Câu 12:

Cho sơ trang bị sau:

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là sau đây?

Câu 13:

Cho sơ trang bị sau:

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là sau đây?

Xem thêm: Biên soạn bài Cây tre Việt Nam của Nhà Văn Sắt Mới, Tiếng Việt lớp 6 trang 95

Câu 14:

Cho sơ trang bị sau:

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai lãnh thổ thần nghiệp nào là sau đây?

BÀI VIẾT NỔI BẬT