Cách giải bài toán dạng: Tính chất đường phân giác của một góc Toán lớp 7

1. Cho $\Delta $MNP vuông bên trên P.., kẻ tia phân giác XiaoMI của góc $\widehat{PMN}$ (I nằm trong PN). Từ I kẻ IK $\perp $ PN (K nằm trong MN), KH // XiaoMI (H nằm trong PN). Chứng minh rằng HK là tia phân giác của $\widehat{IKN}$

2. Cho góc $\widehat{xOy}$ là góc tù. Từ O kẻ Ox' $\perp $ Ox sao mang đến tia Ox' và tia Oy nằm trong nhị nửa mặt mày bằng phẳng đối nhau bờ là tia Ox. Kẻ Oy' $\perp $ Oy sao mang đến Oy' và tia Ox nằm trong nhị nửa mặt mày bằng phẳng đối nhau bờ là tia Oy. Kẻ Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Oz' là tia đối của tia Oz. Chứng minh rằng Oz' là tia phân giác của $\widehat{x'Oy'}$

Bạn đang xem: Cách giải bài toán dạng: Tính chất đường phân giác của một góc Toán lớp 7

3. Cho hai tuyến phố trực tiếp AB và CD hạn chế nhau tai O. Tìm tụ tập những điểm cơ hội đều hai tuyến phố trực tiếp AB và CD.

4. Cho $\Delta $ABC, bên trên tia đối của tia BC lấy điểm E sao mang đến EB = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao mang đến FC = CA. Qua E kẻ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với AB. Qua F kẻ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với AC, hai tuyến phố trực tiếp này hạn chế nhau bên trên P..

Xem thêm: [SGK Scan] ✅ Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc) - Sách Giáo Khoa - Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Xem thêm: 10+ bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử hay nhất

a) Chứng minh EA là phân giác của góc $\widehat{PEB}$; FA là tia phân giác của $\widehat{PFC}$

b) Chứng minh PA là phân giác của góc $\widehat{EPF}$

c) PA kéo dãn dài hạn chế BC bên trên Q. Chưng minh AQ là tia phân giác của góc $\widehat{BAC}$

BÀI VIẾT NỔI BẬT


AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 l AgNO3 ra AgCl

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 là phản ứng trao đổi. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem: